Brussels Heart Center (BHC) - Een hart in de stad, een hart op het platteland - Een team, meerdere sites, meerdere specialiteiten

 
Kliniek Sint-Jan

 

Site Sint-Jan - Brussels Heart Center (BHC)

Hospitalisatie cardiologie - meer informatie (Kliniek Sint-Jan)

Opname

U wordt binnenkort opgenomen in de Kliniek Sint Jan. Uw opname is altijd geprogrammeerd behalve indien u via spoedgevallen wordt opgenomen.

We verwachten u op de dienst "opname" de dag van uw hospitalisatie. We vragen u om op het afgesproken tijdstip aan te komen, zo kunnen alle geprogrammeerde onderzoeken tijdig klaar zijn.

Uw administratief dossier wordt onmiddellijk gemaakt bij de voor opname. U bevestigt uw definitieve keuze voor uw kamer op het opnameformulier, dit is van belang voor de supplementen.

Uw werkgever en uw mutualiteit moeten worden verwittigd voor de opname (attest van arbeidsongeschiktheid).

De dienst "opname" bevindt zich in de toegangshaal van de hoofdingang.

Site Kruidtuin

Openingsuren:

 • Maandag tot vrijdag: 08u00 tot 18u00, ononderbroken
 • Weekend en feestdagen: van 10u30 tot 17u00, ononderbroken

U kunt de dienst "Opname" Kruidtuin bereiken op volgende nummers: 02/221.90.22 – 02/221.90.23

Kosten voor een hospitalisatie

Alle kosten voor het verblijf, medische en paramedische erelonen, geneesmiddelen en diverse uitgaven vindt u op één factuur.

Verblijfkosten

Een gedetailleerde lijst met de verblijfkosten en de voorschotten hangt uit op de dienst "opname". U vindt deze tarieven ook in de wachtzaal, en ze zijn ook uitgehangen in de kamer.

Erelonen dokters

De erelonen vallen onder de conventie geneesheren-mutualiteiten. Al onze geneesheren zijn gedeconventioneerd. Voor meer inlichtingen betreffende de medische erelonen kunt u terecht bij de opname-dienst.

Betalingsmodaliteiten

U hoeft niets te betalen op de dag dat u vertrekt. De Kliniek zal de kosten die ten laste zijn van uw mutualiteit meteen doorfactureren (principe van derde betaler).

Voor de onkosten die niet ten laste van uw mutualiteit zijn, zult u na uw verblijf een factuur ontvangen met daarop:

 • Het niet terug betaalde deel van het verblijft (forfaitair bedrag en remgeld)
 • Het supplement voor een privekamer
 • De supplementen voor farmacologische producten
 • Het niet terug betaalde deel van de dokterserelonen
 • Kosten voor telefoon

Hoe te betalen?

 • Met de post- of bankoverschrijving die aan de factuur is gevoegd
 • Aan de kassa van de dienst "opname" tijdens de openingsuren.(aanvaarde bankkaarten: Bancontact, Visa, Master Card)

Inlichten over de facturen kunt u krijgen op:

Tel. 02/221.90.25 – 02/221.90.26

Voorschot

Bij uw opname wordt het wettelijk voorschot gevraagd, dit bedrag hangt af van de kamerkeuze. Dit voorschot zal de eerste kosten dekken en moet worden hernieuwd indien u langer dan 7 dagen bent gehospitaliseerd.

Belangrijk : het is best om na te gaan of u in orde bent met uw mutualiteit voor de opname. Indien dit niet het geval is zal de kliniek een hoger voorschot vragen en zal het volledig bedrag van de hospitalisatie aan u worden gefactureerd na uw vertrek.

Wat moet u meebrengen?

Formaliteiten en persoonlijke bezittingen

 • Uw identiteitskaart of paspoort
 • Uw onderzoeksaanvrage
 • Iedere andere verzekeringstegemoetkomen (CEE, NATO, PE, E111, E112, Eurocontrol,..)
 • De aanvraag tot opname door de huisarts of specialist met vermelden van de gewenste datum, de dienst, naam van de verantwoordelijke dokter in de Kliniek Sint-Jan
 • In geval van arbeids- of sportongeval, een formulier voor het ten laste nemen van de hospitalisatiekosten, ingevuld door de verzekerde (werkgever, sportfederatie, school,..)
 • Provisie voor het betalen van een voorschot

Persoonlijke bezittingen

 • Toiletbenodigdheden, washandjes en handdoeken
 • Kamerjas of pyjama, pantoffels en ochtendjas
 • Wisselgeld voor de telefoon en/of drankjes
 • Leesgerief, bureaubenodigdheden

Keuze van de kamer

Site Kruidtuin

De Kliniek Sint Jan biedt u op de site Kruidtuin (Kruidtuinlaan 32 - 1000 Brussel) keuze uit 3 soorten kamers:

 • Groepskamer (2 bedden)
 • Privé kamer
 • Comfortkamer

Verblijf van een begeleider

Wanneer u verblijft in een privé kamer kan een begeleider bij u logeren tijdens uw opname. Voor meer inlichtingen over verblijfsmogelijkheden in de buurt van de Kliniek kunt u terecht bij de onthaaldienst.

 • Site Kruidtuin : 02/221.97.26

Veiligheid

Wij raden u aan om slechts een minimum aan bagage in uw kamer te hebben. Vermijd waardevolle voorwerpen of een grote som geld mee te brengen. Indien nodig zijn sommige kamers uitgerust met een kluis. U kunt waardevolle voorwerpen ook in bewaring geven aan de kassa van de opnamedienst, u krijgt hiervan een ontvangstbewijs. Voorwerpen kunnen enkel worden afgehaald tijdens de week van 8h tot 16 h. De kliniek verwerpt alle aansprakelijkheid in geval van verlies, diefstal of schade behalve voor voorwerpen die ons werden toevertrouwd.

Verblijf en comfort

Onthaal op de dienst

Wanneer u klaar bent met de opnameformaliteiten wordt u begeleid naar uw kamer waar u kennis zult maken met de (hoofd)verpleegkundige van de dienst. De verpleegkundige zal u alle praktische inlichtingen bezorgen over uw verblijf in de kliniek.

U zult een armband omkrijgen met daarop uw naam, geboortedatum en naam van behandelende dokter. Wij vragen u om deze armband om te houden tijdens gans uw verblijf om mogelijke fouten te vermijden tijdens onderzoeken en behandelingen.

Een equipe verpleegkundigen met aan het hoofd een hoofdverpleegkundige is aanwezig op elke eenheid en zal u verzorgen en u helpen. U mag gerust vragen stellen indien u dat nodig vindt.

Een typische dagindeling

Dit hangt o.a. af van de dienst waar u werd opgenomen doch een typische dagindeling is vaak:

 • 07.00 – 11.00 : verpleegkundige zorgen, onderzoeken en behandelingen
 • 08.00 : Ontbijt
 • 12.00 : Middagmaal
 • 14.00 : koffie en begin bezoekuren
 • 14.00 – 18.00 : verpleegkundige zorgen, onderzoeken en behandelingen
 • 17.30 : avondmaal
 • 20.00 : end bezoeken

De maaltijden

Diëtist(e)

Indien nodig voor uw gezondheid zal een diëtiste u raad geven en uw vragen beantwoorden.

Lectuur

Op aanvraag zal de nursing hostess van de dienst u kranten en/of tijdschriften van uw keuze bezorgen. Vrijwilligers van de kliniek komen langs in de kamers en hebben een ruime keuze lectuur mee (boeken en tijdschriften). Deze uitleendienst is gratis.

Radio en T.V.

Alle kamers zijn uitgerust met een radio en een televisietoestel (prijs in begrepen in het supplement van de kamer). Er is een ontspanningslokaal met televisie op het einde van de gang.

Kapster en podologe

U kunt om de diensten van een kapster en een podologe vragen. Uw dienstverpleegkundige zal ze contacteren wanneer u daarom vraagt.

Vertrek

Uw dokter bepaalt uw datum en uur van vertrek. U kunt ook de kliniek verlaten zonder toestemming van de dokter indien u daarom vraagt. In dat geval zult u een formulier moeten tekenen dat de kliniek kwijtscheldt van alle verantwoordelijkheid.

In geval van complementaire of privé verzekering moet u een bewijsschrift vragen aan de opnamedienst.

We hopen dat deze inlichtingen uw verblijf zullen vergemakkelijken en wij wensen u alvast een voorspoedig herstel toe.

Gesprekken

Telefoon

Site Kruidtuin

Er is telefoon in alle kamers. Indien uw telefoon geactiveerd is (altijd op aanvraag) zult u direct toegankelijk zijn

Er zijn openbare telefoons in de inkomhall (kaarten en muntstukken).

Briefwisseling

De brieven worden dagelijks rondgedeeld. Vraag om het kamernummer op de envelop te melden naast uw naam (jonge meisjesnaam voor de dames).

Adres

Site Kruidtuin

Kliniek Sint-Jan
Dhr/Mevr ...
Kamer ...
Kruidtuinlaan 32
1000 Brussel

U wenst brieven te versturen?

U kunt uw brieven aan de verpleegkundigen van de dienst toevertrouwen. Indien nodig kunt u postzegels kopen aan het onthaal.

Bezoek

Site Kruidtuin - Cardiologie

Bezoekuren  : van 14.00 tot 19.30

Site Kruidtuin - Coronary Care Unit (CCU)

Bezoekuren : van 14.30 tot 15.30 en van 18.30 tot 19.30

In welke kamer ligt de patiënt die u wilt bezoeken ?

De onthaalhostessen in de inkomhall zullen het kamernummer geven van uw familielid of verwant.

Richtlijnen voor de bezoekers
Tijdens uw bezoek vragen we u:

 • om uw GSM uit te zetten (interferenties met medische toestellen)
 • om niet te roken (KB. van 13 juni 1990)
 • om de bezoekuren en de rust van andere patiënten te eerbiedigen
 • om geen liften te gebruiken die zijn voorzien voor het transport van de zieken
 • om geen potplanten mee te brengen (hygiëne)
 • om met niet te veel te komen: niet meer dan 3 bezoekers per patiënt
 • om geen jonge kinderen mee te brengen (besmettingsgevaar)
 • om geen dieren mee te brengen in de kliniek

Restauratie en faciliteiten

De cafetaria

Site Kruidtuin

De cafetaria bevindt zich op het gelijkvloers, rechts nadat u voorbij het onthaal bent gekomen, wanneer u de kliniek binnen komt via de hoofdingang op de Kruidtuinlaan.

Openingsuren

 • Tijdens de week van 09.00 tot 18.00
 • Tijdens de week-ends van 13.00 tot 18.30

In de cafetaria vindt u onder andere

 • Snacks, sandwiches en gebak
 • Koude en warme dranken
 • Kranten

Het self service restaurant

Site Kruidtuin

Bezoekers en ambulante patiënten zijn welkom in het self-service restaurant. U kunt er terecht van 11.45 tot 14.00 uur voor een warme maaltijd, een slaatje of een sandwich. Het restaurant bevindt zich op het 9de verdiep in het gebouw B, u komt er via de liften B in het hoofdgebouw.

Kortbij

Kort bij het ziekenhuis vindt u

 • Een veelvoud aan commerciële centra : City 2 (Fnac,..), Passage 44, Nieuwstraat,..
 • Meerdere culturele centra : de Kruidtuin, het Belgische Stripcentrum, de KVS, het Koninklijk Circus, de Munt,..
 • Meerdere hotels en restaurants
 • De stations Brussel Noord, Centraal en Congres
 • Openaar vervoer: MIVB, DE LIJN, TEC
 • 5 publieke parkings op minder dan 30 minuten