Brussels Heart Center (BHC) - Een hart in de stad, een hart op het platteland - Een team, meerdere sites, meerdere specialiteiten

 

 

Site Sint-Anna Sint-Remi - Brussels Heart Center (BHC)

Hospitalisatie cardiologie - meer informatie (Kliniek Sint-Anna Sint-Remi)

Opname

Uw huisarts of een specialist heeft u een hospitalisatie aangeraden in de kliniek Sint Anna Sint Remi. De hierna volgende inlichtingen betreffen enkel een klassieke opname d.w.z. met een verblijf 's nachts in de kliniek.

De dienst "opname" bevindt zich in de inkomhall van de kliniek.

De dienst is open op :

 • Van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 17u30
 • Op zaterdag van 9u00 tot 15u00
 • Gesloten op zondag en feestdagen

U kunt de dienst telefonisch bereiken op 02/434.37.34 of 02/434.37.35

Volgende gegevens/zaken zijn vereist voor het opmaken van uw opnamedossier :

 • uw identiteitskaart of paspoort
 • de SIS-kaart van uw mutualiteit
 • twee vignetten van uw mutualiteit
 • de aanvraag tot opname door uw huisarts of specialist
 • de kaart van uw verzekeringsmaatschappij indien u geniet van een hospitalisatieverzekering
 • een tenlastenameformulier van de kosten door de werkgever of school in geval van een arbeidsongeval of een ongeval op school
 • een OCMW requisitorium indien u onder deze regeling valt
 • een bankkaart of cash om het voorschot te betalen
 • naam, adres en telefoonnummer waarnaar indien nodig gebeld kan worden tijdens uw verblijf
 • naam en gegevens van uw huisarts

Graag hadden we dat aan deze administratieve verplichtingen wordt voldaan enkele dagen voor de geplande opname. Dit zal uw opname vergemakkelijken.

Indien inschrijven voor de opname niet mogelijk is (bvb bij een spoedopname) vragen we u om uw dossier zo snel mogelijk te vervolledigen. Mocht dit niet gebeuren bent u niet gedekt door uw mutualiteit.

U zult een opnameformulier moeten invullen waarop de gefactureerde kosten van uw verblijf zijn vermeld. Het betreft evenwel niet een volledige lijst van alle mogelijke kosten noch een raming.

Het is wettelijk verplicht om het opnameformulier aan de patiënt of zijn vertegenwoordiger te overhandigen bij de opname in de kliniek of in geval van een spoedopname zodra de patiënt of zijn vertegenwoordiger er kennis van kan nemen.

Hospitalisatiekosten

Uw mutualiteit neem de verblijfkosten, medische erelonen en de kosten van bepaalde medicamenten ten laste. Dit is het principe van de derde betaler.

Sommige kosten worden echter aan de patiënt gefactureerd met name

 • het remgeld, dit is uw persoonlijke bijdrage in de kosten, vastgelegd door het Ministerie van Openbare Gezondheid
 • een forfaitair daggeld voor de terugbetaalde geneesmiddelen
 • de niet terugbetaalde farmaceutische specialiteiten
 • het kamersupplement en de zogenaamde comfortkosten (telefoon, televisie, drank,..)
 • U vindt hier de lijst van goederen en diensten die als diverse kosten worden gefactureerd
 • een supplement voor de erelonen naar gelang het type kamer dat u heeft gekozen
 • een bijdrage voor implantaten en prothesen (uw dokter kan u meer inlichtingen geven)

Indien u bent gedekt door een hospitalisatieverzekering vindt u daarin de kosten die gedeeltelijk of volledig worden gedekt door uw verzekeraar. Toch zal er een provisie worden gevraagd bij uw opname zoals door de wet voorgeschreven. U zult de factuur ongeveer zes weken na het einde van uw verblijf thuis ontvangen. Deze kosten kunnen worden betaald met behulp van het ingesloten overschrijvingsformulier. Mocht u financiële problemen hebben kunt u ons steeds contacteren op nummer 02/556.39.23 om samen een oplossing te vinden.

Wat moet U meebrengen?

Volgende documenten zijn mee te brengen om aan de verantwoordelijke dokter af te geven

 • medische verslagen en radiografieën in uw bezit
 • de lijst van de medicamenten die u neemt
 • indien nodig uw dieet
 • een kaart met uw bloedgroep en de inentingen
 • naam, adres en telefoon van uw huisarts

Vergeet uw persoonlijke bezittingen niet

 • de geneesmiddelen die u normaal neemt : verwittig de dokter tijdens de raadpleging en de verpleegster zo snel mogelijk
 • kleding en onderkleding voor overdag
 • pyjama's of nachtkleden
 • toiletgerief (scheerapparaat, zeep, tandpasta, tandenborstel, kam, borstel), washandjes en handdoeken
 • pantoffels
 • een kamerjas (zeer nuttig om in de kliniek rond te lopen)
 • iets om tijdens uw vrije tijd te doen (boeken, tijdschriften, enz)
 • kleingeld voor drank
 • flesjes water

Neem volgende zaken niet mee

 • sieraden
 • een groot bedrag aan geld, bankkaarten
 • alle andere waardevolle bezittingen

We staan niet in voor hun veiligheid en niet verantwoordelijk in geval van verlies of diefstal!

Keuze van de kamer

Uw mutualiteit dekt de hospitalisatiekosten in een gemeenschappelijke kamer. U hoeft enkel een dagelijkse bijdrage te betalen (principe van de derde betaler, kosten ten laste van patiënt).

Indien u meer privacy wenst kunt u kiezen voor een kamer met 2 bedden of zelfs een individuele kamer. Het hogere comfort van deze kamers brengt meer kosten mee. U vindt dit terug in het opnameformulier.

Er is veel vraag naar individuele kamers, we raden u aan om dergelijke kamer zo snel mogelijk te reserveren. Het is niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te stellen. De dienst "opname" zal u dan een ander tijdelijk voorstel doen.

Verblijf van een begeleider

In het geval van een privé kamer kan er een begeleider in de kamer verblijven mits een supplement. Meer informatie kunt u krijgen bij de dienst "opname".

Verblijf en comfort

Uw maaltijden

De maaltijden worden op volgende uren opgediend :

 • Ontbijt tussen 7u30 en 8u00
 • Middagmaal tussen 11u30 en 12u15
 • Avondmaal tussen 17u00 en 17u30

Begeleiders die in een privé kamer verblijven kunnen een maaltijd bestellen bij de verpleegkundigen. Bezoekers kunnen ook terecht in de self service ondergronds van 12.00 tot 14.00 (tijdens de week) en van 12.00 tot 13.30 (tijdens het weekend).

Onze koks doen hun best om de maaltijden te verzorgen en af te wisselen maar uw dokter zal misschien een speciaal dieet voorschrijven.

Diëtiek

De dienst diëtiek zal de instructies opvolgen en kan u verder helpen met inlichtingen bvb. Wanneer u naar huis keert.

U kunt een beroep doen op hun diensten via de verpleegkundigen.

Televisie

Om televisie te kunnen kijken moet u een afstandbediening vragen aan de opname of het onthaal. Er wordt een garantie van 50 EUR gevraagd.

U geeft de afstandbediening terug aan de opname die de garantie contant zal terug geven, hetzij aan het onthaal. In dit laatste geval zal de garantie worden afgetrokken van het totaal bedrag van de factuur.

Televisie kost 1.25 EUR per dag in een kamer met twee bedden, en 2.50 EUR per dag in een privé kamer.

Om televisie te kunnen kijken in een kamer met twee bedden heeft u een koptelefoon nodig. Ze kosten 2.50 EUR en zijn beschikbaar bij de dienst "opname" of het onthaal.

Kapper en pedicuur

Er is een kapper aanwezig op maandag en vrijdag. De pedicuur is er op donderdag en vrijdag. De verpleegkundigen zullen een afspraak maken. Deze kosten worden doorverrekend op de eindfactuur.

Esthetische zorgen

Indien uw dokter of de paramedische equipe dit voorschrijft kunt u genieten van esthetische zorgen. Dit gebeurt om uw verblijf aangenamer te maken.
Meer inlichtingen over de esthetische zorgen.

Morele, godsdienstige en filosofische bijstand

Misschien heeft u behoefte om met iemand te praten tijdens uw verblijf. U kunt vragen om een vertegenwoordiger van één van de erkende godsdiensten in België of een securalist.

Er is een rooms katholieke dienst (aalmoezenier) werkzaam in de kliniek. De kapel bevindt zich op -1 en is overdag toegankelijk. Er wordt een mis opgedragen op zondag en op feestdagen om 10h.
Meer inlichtingen over de rooms katholieke pastorale dienst.

U kunt vragen om een vertegenwoordiger van een andere godsdienst of een securalist.
Meer inlichtingen hier.

Bibliotheek

Iedere dinsdag voormiddag komen er vrijwilligers van het Rode Kruis langs met lectuur. Deze uitleendienst is gratis.

Vrijwilligers

De vrijwilligers op de dienst doen hun best om uw verblijf aangenamer te maken. U kunt ze vragen om langs te komen op nummer 2810 of door ernaar te vragen. De vrijwilligers zijn beschikbaar iedere dag van 8u30 tot 18u00.

Sociale dienst

U kunt beroep doen op de sociale dienst voor inlichtingen, advies of hulp. Ze kunnen u helpen met het regelen van uw thuiskomst, eventueel een verblijf vinden voor de duur van uw convalescentie of revalidatie, of advies geven bij het zoeken van een bejaardentehuis. Ze kunnen u ook verder helpen met het vinden van wettelijke, psychologische of sociale hulp, uitlenen van materiaal, enz. De verpleegkundigen op de dienst of de onthaal van de kliniek zullen u graag doorverwijzen en de confidentialiteit bewaren.

Bemiddeling

Onze instelling heeft een bemiddelaar in dienst zoals voorgeschreven door de wet. Hij ontvangt de klachten van de patiënten die vinden dat hun rechten niet zijn eerbiedigt of die de kwaliteit van de dienstverstrekking onvoldoende vinden. De dienst "opname" beschikt over de nodige documenten in verband met de rechten van de patiënt.

De bemiddelaar ontvangt op afspraak en beantwoordt de brieven. U kunt ze sturen naar:

Mevrouw Isabelle Diant
Jules Graindorlaan 66
1070 Brussel

U kunt Mevrouw Diant telefonisch bereiken op 02/434.39.50.

Interculturele bemiddeling

Mocht u problemen hebben met de taal of de cultuur kunt u beroep doen op een interculturele bemiddelaar zodat u beter kunt communiceren met de medische en verpleegkundige equipen. De multiculturele bemiddelaar is bereikbaar op nummer 02/434.39.43 - Mevrouw El Achhab Amal.

Vertrek

De dokter die u volgt tijdens uw opname beslist wanneer u de kliniek Sint Anna Sint Remi mag verlaten. Hij zal u de nodige instructies geven voor verdere behandeling en zal ook een hospitalisatieverslag naar uw huisarts opsturen.

Mocht u de kliniek tegen doktersadvies willen verlaten moet u een formulier tekenen die onze verantwoordelijkheid ontheft.

We vragen u om bij uw vertrek nogmaals langs de dienst "opname" te gaan om:

 • de afstandsbediening terug te bezorgen (mag ook aan het onthaal worden overhandigd) en
 • om een verblijfattest voor uw mutualiteit en/of verzekering te krijgen.

De sociale dienst kan u helpen bij het organiseren van uw herstel, revalidatie of vertrek voor een rusthuis.

De verpleegsters zal ten laatste de dag voor uw vertrek het nodige doen voor een vervoer met een ziekenwagen.

Bij uw opname kreeg u een evaluatieformulier mee. Mogen we u vragen dit formulier in te vullen en in één van de hiertoe bestemde bussen te stoppen. Uw opmerkingen en suggesties zijn welkom. Hoe preciezer ze zijn hoe beter we er rekening mee kunnen houden. We hechten echt veel belang aan uw mening na een verblijf. Het formulier is anoniem. Het dient enkel om de kwaliteit van onze zorgen te verbeteren.

We wensen u alvast een spoedig herstel toe !

Communicatie

Telefoon

 • Het gebruik van een GSM is verboden in de kliniek.
 • Om te kunnen telefoneren vanuit uw kamer heeft u een code nodig van de dienst "opname". U tikt eerst de code in (8 cijfers) gevolgd door nul, daarna het oproepnummer van uw correspondent.
 • Via een directe lijn bent U in het ziekenhuis rechtstreeks bereikbaar. Uw familie en of vrienden dienen het volgende nummer te draaien: 02/434.3, aangevuld met de drie cijfers van uw kamer.

Briefwisseling

U kunt uw briefwisseling, voorzien van postzegel, in de brievenbus in de inkomhal steken.

Adres voor briefwisseling

Vraag de betrokkenen om het adres als volgt te stipuleren:

Kliniek Sint-Anna Sint-Remi
De Heer of Mevrouw ...
Nummer van de kamer ...
Jules Graindorlaan 66
1070 Brussel

Bezoek

Hierna volgen enkele raadgevingen voor de bezoekers.

Voor het welzijn van de patiënt die u bezoekt vragen we:

 • Om te lange bezoeken of te grote groepen te vermijden: drie bezoekers per patiënt is het maximum!
 • Om geen kleine kinderen mee te nemen vanwege besmettingsgevaar
 • Om niet te eten of te drinken mee te brengen, zeker niet wanneer de patiënt een specifiek dieet moet volgen.

Gelieve volgende regels te eerbiedigen:

 • Breng geen alcohol mee
 • Geef geen potplanten (hygiëne)
 • Breng geen dieren mee
 • Gelieve niet te roken
 • Zet uw GSM af
 • Gebruik geen liften voorbehouden aan het vervoer van zieken
 • Breng geen kinderkoetsen of buggy's in de verzorgingseenheden

Bezoekers zijn welkom op volgende uren:

 • Algemene diensten: alle dagen van 14u00 tot 20u00/li>
 • Intensieve zorgen: alle dagen van 13u00 tot 13u45 en van 18u30 tot 19u45
 • Revalidatie: tijdens de week van 16u00 tot 20u00, tijdens de weekends van 14u00 tot 20u00

We vragen de bezoekers en begeleiders om de kamer van de patiënt te verlaten:

 • Wanneer de dokter langskomt
 • Tijdens de verpleegkundige of paramedische zorgen
 • Tijdens het opkuisen van de kamer

Maaltijden en faciliteiten

Self service restaurant

Het self service restaurant bevindt zich op niveau -1 en is toegankelijk voor bezoekers. Het is open van 12.00 tot 14.00 (tijdens de week), en van 12.00 tot 13.30 (tijdens het weekend).

Cafetaria

De cafetaria van de winkel in de inkomhall is open van 08.30 tot 18.00 (tijdens de week) en van 13.30 tot 17.30 (tijdens het weekend). U kunt er terecht voor gebak, koffie, thee, verse dranken en snoep. Er zijn automatische verdelers van drank en snoep op verschillende plaatsen in de kliniek.

De winkel

De winkel bevindt zich op het gelijkvloers van de kliniek naast het onthaal en wordt open gehouden door vrijwilligers. U vindt er o.a. kranten, tijdschriften, boeken, bloemen, cadeautjes, toiletgerief en snoep. De vrijwilligers kunnen het aangekochte naar de patiënt brengen indien deze zich moeilijk kan verplaatsen.

De winkel is open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 18.00. Op zaterdag en zondag, van 13.30 tot 17.30

Enkele regels

 • Het is streng verboden te roken binnen de kliniek. Het is gevaarlijk om stiekem te roken (in bed of elders), o.a. door de aanwezigheid van medische gassen!
 • Het is verboden om een GSM te gebruiken want ze kunnen medische apparatuur verstoren. De draagbare telefoons van het personeel zijn geen GSM's!
 • Vermijd luide toestellen in de kamer.
 • Mocht u in een gemeenschappelijke kamer of een kamer met 2 bedden verblijven, vragen we u om de rust van uw kamergenoten niet te verstoren. Vermijd dus zeer vroeg of zeer laat bellen en zet de televisie uit ten laatste om 22u.
 • Bewaar geen beperkt houdbaar voedsel in de kamer.
 • Mocht u de kliniek tegen doktersadvies verlaten zijn we niet aansprakelijk in geval van een ongeluk.
 • Help ons om de kamers en het materiaal piekfijn in orde te houden, het personeel en de volgende patiënten zullen er dankbaar voor zijn.
 • Smijt niets in de toiletten of door de ramen.