Brussels Heart Center (BHC) - Een hart in de stad, een hart op het platteland - Een team, meerdere sites, meerdere specialiteiten
 
Dienst cardiologie - Site Saint-Pierre Ottignies - Brussels Heart Center (BHC)

Dienst cardiologie - Site Saint-Pierre Ottignies - Brussels Heart Center (BHC)

 

Site Saint-Pierre Ottignies - Brussels Heart Center (BHC)

Dienst cardiologie (Kliniek Saint-Pierre Ottignies)

BHC is ontstaan na fusie van de diensten cardiologie van 3 verschillende ziekenhuizen (Sint Jan Brussel, Sint Anna Sint Remi Brussel en Saint-Pierre Ottignies). Het is momenteel mogelijk om het grootste gedeelte van zeer hoog kwalitatieve onderzoeken te doen op de site te Ottignies. Een deel van de zeer specifieke hoog kwalitatieve zorgen kan echter pas verzekerd worden binnen het kader van BHC (angioplastie, hartheelkunde, ablatie van voorkamerfibrillatie, implanteerbare hartdefibrillator).

Onze benaderingswijze

Naast de klassieke activiteiten (raadpleging, hospitalisatie) moet een dienst zich op 4 essentiële doelen concentreren. Dan pas kan een dienst cardiologie ten volle beantwoorden aan de vragen en behoeften van de patiënten en de huisartsen. Deze 4 doelen zijn: cardiologische spoedgevallen, technische mogelijkheden, research en communicatie. Daarnaast bieden we een zeer specifieke troef aan toe, namelijk hartrevalidatie. Dit gebeurt binnen een stevige ziekenhuisinfrastructuur (de Kliniek Saint-Pierre) met integratie binnen een dynamische en performerende structuur namelijk BHC (Brussels Heart Center). Om dit alles te kunnen realiseren moeten we blijven focussen op onze fundamentele waarden: een geneeskunde met een hart, toegankelijk voor en gecentreerd op de patiënt.

De cardiologie, eerst en vooral een spoedgeneeskunde

De belangrijkste activiteit binnen de cardiologie betreft spoedgevallen waarmee de huisartsen vaak als eersten mee worden geconfronteerd. Een cardiologische supervisor is 24h/24 en 7d/7 telefonisch bereikbaar op een nummer gekend door de huisartsen. Er werd nagedacht over hoe een patiënt met een acuut infarct zo snel mogelijk opgenomen kan worden voor de beste keuze behandeling namelijk een rechtstreekse angioplastie (ballondilatattie, stent).

Technische ontwikkelingen

Het aanbieden van de best mogelijke technologische onderzoeken gebeurt niet enkel om financiële investeringen. Een cardiologische dienst moet zich blijven aanpassen aan de nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen, moet de wetgeving respecteren en moet vooral beschikken over dokters die kunnen werken met deze nieuwe technieken. Coronarografie via radiale weg, stressechocardiografie, 3-D echocardiografie, coronaire angioscan, interventionele ritmologie, resynchroniserende hartstimulatoren, implanteerbare defibrillatoren zijn enkele van de meest moderne technieken die recent, of die binnenkort, beschikbaar zijn voor de patiënten van de Kliniek Saint-Pierre te Ottignies.

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie is altijd één van de grote troeven van onze dienst cardiologie geweest. Patiënten die een hartinfarct doormaakten, een coronaire angioplastie (stent), een coronaire bypassoperatie of patiënten die lijden aan hartfalen komen in aanmerking. De revalidatie begint reeds tijdens het ziekenhuisverblijf en gaat nog enkele weken door. In 2010 werd de kwaliteit van deze dienst aanzienlijk verbeterd dankzij nieuwe lokalen, nieuwe toestellen en een geïndividualiseerde aanpak.

De research

Meedoen aan internationale studies of ontwikkelen van originele studieprotocols helpt om de stiptheid en de cohesie binnen de dienst te verbeteren. Dit geldt zowel voor de leidinggevende dokters, dokters in opleiding, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen, technici en zelfs secretaresses. Research in een klinische eenheid staat borg voor een kwalitatief zeer hoogstaande geneeskunde.

Communicatie

Deze hoofdlijnen om de dienst te ontwikkelen zouden van geen nut zijn zonder een goede communicatie. Naast het feit dat er permanent een cardioloog beschikbaar is (cfr supra) wordt er hard gewerkt om het opstellen van onze medische verslagen (hospitalisatie en raadpleging) te verbeteren en sneller te laten verlopen.

De toekomst

We zijn uiteraard zeer gelukkig dat we onze patiënten die komen raadplegen in de splinternieuwe "aile 800" kunnen ontvangen. Ook de dienst hospitalisatie werd vernieuwd in de "2aile2".

Er wordt tevens gewerkt om coronarografieën te laten verlopen via daghospitaal.

Verder hadden we graag het project "B1-B2" geconcretiseerd, dit betekent dat we coronarografie en angioplastie (coronaire ballondilatatie en stent) onder alle omstandigheden kunnen realiseren.