Brussels Heart Center (BHC) - Een hart in de stad, een hart op het platteland - Een team, meerdere sites, meerdere specialiteiten
 

 

Het hospitaalverblijf bij een hartchirurgische interventie

Een hartchirurgische interventie wordt in het Brussels Heart Center uitgevoerd in de Sint-Jan Kliniek, op de locatie Kruidtuin.

De patiënt komt naar het ziekenhuis met eigen vervoer of kan, indien gewenst, per ambulance, vanuit een refererend centrum worden overgebracht. Bij voorkeur wordt hij één of twee dagen vóór de interventie opgenomen. Hij verblijft op de afdeling "cardiologie – cardiochirurgie" en zal door één equipe (cardioloog en hartchirurg) worden opgevolgd.

Vóór de ingreep

Vóór de ingreep worden enkele basis onderzoeken uitgevoerd. Een bloedanalyse, een radiologische opname van de borstkas, een longfunctie onderzoek, een elektrocardiogram, een echocardiografie van het hart voor functie analyse en een duplex echografie van de halsslagaders. Andere meer specifieke testen zijn enkel noodzakelijk op specifieke indicatie.

Preoperatief wordt de patiënt gezien door verschillende personen van de medische staf, met name: de verpleegkundige coördinatrice, de zaaldokter, de chirurgische groep en de anesthesist. Met de patiënt en zijn familie worden alle vragen en opmerkingen besproken.

Chirurgische interventie

Deze gebeurt onder algemene anesthesie. Meestal wordt het hart benaderd door een verticale insnede vooraan op de borstkas. Tijdens de ingreep wordt een extra corporele circulatie gebruikt (ECC). Dit is een "kunsthart" dat tijdelijk de functie van hart en longen zal overnemen. Aldus blijft de doorstroming van zuurstofrijk bloed doorheen het lichaam verzekerd, terwijl het hart wordt stilgelegd en de eigenlijke interventie op of in het hart wordt uitgevoerd.

"Bypass chirurgie" of "kransslagader overbruggingschirurgie" wordt in het BHC vaak zonder extra corporele circulatie uitgevoerd. Deze techniek is gekend als chirurgie op kloppend hart. Bij dergelijke procedures wordt een stalen arm die plooibare maar ook fixeerbaar is, gebruikt. Het uiteinde van deze arm zal een klein onderdeel van het hart immobiliseren. Op deze plek kan dan een overbrugging worden ingehecht terwijl het hart blijft functioneren. Deze techniek resulteert in een sneller herstel van de patiënt, vooral de eerste dagen postoperatief.

Na de ingreep

Na de ingreep, wordt de patiënt overgebracht naar de dienst intensieve zorgen. Hier worden verschillende parameters nauwgezet opgevolgd. Indien alle parameters stabiel blijven, wordt na enkele uren, de slaap medicatie gestopt en kan de ontwaak periode beginnen. Postoperatieve pijnen worden krachtig met analgetica (pijnstillers) bestreden.

De duur van het verblijf op de dienst intensieve zorgen is afhankelijk van de complexiteit van de heelkundige procedure, maar bedraagt minstens 48 uur. Zodra mogelijk wordt de patiënt overgebracht naar de gewone afdeling. Binnen deze afdeling zal hij initieel ook intensief gevolgd wordt op de "medium-care".

Postoperatief verblijf op de verpleegafdeling

Dit verblijf duurt ongeveer één week. Elke dag wordt de patiënt opgevolgd door een cardioloog en/of een chirurg en dit door middel van klinisch onderzoek en via technische onderzoeken. Kinesitherapie wordt vroegtijdig gestart om de patiënt snel een volledige autonomie terug te geven.

Revalidatiecentrum

Meestal gaat de patiënt vanuit het ziekenhuis rechtstreeks naar huis. Soms, indien de patiënt het wenst of indien zijn toestand het nodig acht, kan een revalidatiecentrum voorgesteld worden. Op vraag van de patiënt of zijn familie, zal onze sociale dienst een dergelijk verblijf organiseren. Los hiervan blijft kinesitherapie sterk geïndiceerd. Ze bespoedigt immers het algemeen herstel. De chirurg ziet de patiënt terug 3 à 6 weken na de ingreep op raadpleging op één van de locaties van het Brussels Heart Centre. Een verdere medische opvolging nadien is onontbeerlijk en zal worden verzekerd door de huisarts en de cardioloog.