Brussels Heart Center (BHC) - Een hart in de stad, een hart op het platteland - Een team, meerdere sites, meerdere specialiteiten
 

 

Equipe

De chirurgische equipe van het Brussels Heart Center

De chirurgische equipe van het Brussels Heart Center is een hechte groep van drie geroutineerde chirurgen: Dr Jan De Raet, Dr Ramadan Jashari et Dr Jan Remes.

De coördinatie van de chirurgische activiteit wordt door Dr Pierre-Yves Etienne bezorgd. Dr Etienne is ook coördinator voor het netwerk “Hartkliniek”

Een groep van drie verpleegkundigen neemt contact met de patiënten en plant de ingrepen. Hun hoofdtaak is echter instrumentiste tijdens de heelkundige interventies. De medische equipe wordt verder aangevuld door een team anesthesisten en een groep professionele perfusionisten.

Elke chirurg voert de ingreep in zijn totaliteit uit (skin to skin) en heeft minstens 15 jaar professionele ervaring. Bovendien is er een regelmatig overleg met andere collega's zowel nationaal als internationaal.

Onze groep beschikt over het modernste instrumentarium en assistentie materiaal om een maximale veiligheid tijdens en na de ingrepen te kunnen waarborgen. Elke patiënt wordt na de ingreep naar de afdeling intensieve zorgen gebracht waar hij wordt toevertrouwd aan een groep senior intensivisten. Deze geneesheer specialisten verzekeren een 24 uurs aanwezigheid.

Nadat meerdere specialisten van het BHC een medisch chirurgische therapie hebben voorgesteld, wordt de patiënt gevolgd door zowel de hartchirurgische equipe als door de groep cardiologen. Er is regelmatig een bezoek van zijn chirurg en van de verpleegkundige coördinatrice.

De huisarts wordt geïnformeerd over zijn patiënt en hij participeert in de medisch-chirurgische beslissing. Hij wordt op de hoogte gebracht, onmiddellijk na de ingreep en gedurende de verdere hospitalisatie.

De hartchirurgische equipe maakt gebruik van de modernste technieken maar ook enkel van de meest betrouwbare.

  • Chirurgie op kloppend hart
  • Kroonslagader overbrugging
  • Hartklep chirurgie met de nadruk op klepreconstructie
  • Inplanting van endoprothese voor aorta klep vernauwing
  • Mini invasieve chirurgie
  • Chirurgie van de thoracale aorta en de grote slagaders
  • Heelkunde voor ritmestoornissen
  • Pacemaker chirurgie en inplanting van inwendige defibrillatoren

Nuttige inlichtingen